HVORDAN BRUKE VEILEDNINGEN ?

Trykk på Index i menyen til venstre, og du får presentert veiledningens hovedsekvenser.
Noen av hovedsekvensene har sub-menyer. Her klikker deg videre til tema du vil vite mer om. Dette dels avhengig av hvor du befinner deg i produksjons prosessen og/eller vilken faggruppe du tilhører.
Eksempelvis : Om du er på ide stadiet som filmforfatter vil du finne egen veiledning og råd for finansiering av manusarbeid.Har du prod.klart manuskript får du råd i forhold til jakten på en produsent.

PROD. FORUMET vil legge ut en liste på nye seriøse produsenter : Det vil si nykommere med produsent- filmskole utdanning. Dette som et forsøk på å koble filmforfattere/regissører med ideer/manuskripter med uetablerte men kompetente produsenter/producere.


PRODUKSJONS VEILEDNINGEN er ideelt initativ. Realisert med økonomisk støtte fra NORSK FILMVEDERLAGSFOND


Veiledningen er således et uavhengig non profitt prosjekt.Veiledningens formål er beskrevet i INTRODUKSJONEN.


Ansvarlig utgiver/redaktør :Egil Kolstø©2005
(se sakset CV + link IMDB)

Prosjekt konsulent : Jannicke Systad Jacobsen

Juridiske konsulenter : Advokat Eirik Djønne - advokat Andreas Galtung.

Webdesign : Tom C Balgaard www.rapidfiction.com

Veiledningens innhold er beskyttet under henvisning til opphavsrettsloven. Tillatelse til bruk av deler innholdet kan innhentes ved henvendelse ansv.redaktør egil@filmsos.com. Redaksjonen reserverer seg mot eventuelle feil som skyldes endringer i stønads ordninger og lign. Råd og kommentarerer er utarbeidet av ansvarlig redaktør.